International Foundation for Social Adaptation

The Foundation's mission – the development of civil society organizations and local communities as a basis for social adaptation of the population of Ukraine to the transition to civil society with a market system of relations. Effective organization and implementation of social projects in Ukraine.  >>>Read more

 
 
EDITIONS

 

Book: “The Most Important and Most Interesting Facts About Norway for Ukrainians”

 

Thes book is published within a joint “Ukraine-Norway” project for social adaptation of servicemen and their families. The purpose of publishing is to familiarize participants and project partners with key aspects of life, work and culture og Norway.

Download book: “The Most Important and Most Interesting Facts About Norway for Ukrainians”

 

«Ukraine – Norway» Project

 

«Retraining and social adaptation of military personnel and their family members in Ukraine»

Download «Ukraine – Norway» Project

 

UKRAINE-NORWAY: A LONGLASTING PARTNERSHIP FOR THE SAKE OF THE FUTURE

 

This book gives a comprehensive overview of the relations between our two countries, from a historical, political, economic and cultural perspective. I am confident that the book will inspire you to learn more about the potential for strengthening the cooperation between Norway and Ukraine in the coming years.

Kyiv, 8 December 2016

Ole T. Horpestad

Ambassador of Norway to Ukraine

 

Read book - UKRAINE-NORWAY: A LONGLASTING PARTNERSHIP FOR THE SAKE OF THE FUTURE

 

Книга «АНГЛОКОНСТРУКТОР. Навчально-наочний посібник з граматики англійської мови»

 

Створюючи цей посібник, авторка мала на меті допомогти всім, хто вивчає англійську мову, у творчий спосіб оволодіти граматикою. Поряд з матеріалом, який подається у вигляді кольорових схем і картинок, у книзі наведено ряд практичних вправ на розпізнавання граматичних явищ, які мають бути засвоєні рецептивно. Матеріал подано невеликими частинами, що полегшує його засвоєння. Послідовність вивчення тем можна змінювати, виходячи з власних потреб. Посібник стане у нагоді людям різних вікових груп, всім, хто розпочинає вивчення англійської мови.

 

Читати книгу «АНГЛОКОНСТРУКТОР. Навчально-наочний посібник з граматики англійської мови»

 

Книга «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ФАНДРЕЙЗИНГ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас».

 

В навчальному посібнику розглянуто поняття «соціальне підприємництво» та «фандрейзинг», особливості існування соціального підприємства та управління фінансовою діяльністю в ньому. Наведено приклади успішних практик соціального підприємництва. Зосереджено значну увагу на основних положеннях, технологіях та послідовності розробки соціального проекту та пошуку джерел його фінансування за допомогою фандрейзингу.

 

Читати книгу «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ФАНДРЕЙЗИНГ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас»

 

Книга «МЕНЕДЖМЕНТ ІДЕЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ».

 

Сьогодні успіх бізнесу зумовлюють емоції. Впровадження бізнесових ідей – не наука, це вже мистецтво. Логіка мислення веде до висновків. Креативні ідеї ведуть до дії. Забудьте про все, що Ви вважаєте логічним і правильним, позбудьтеся скепсису і прислухайтесь до своїх відчуттів. Коли до Вас прийшла цікава ідея, розгляньте її у таких форматах: чи захочеться мені цим скористатись ще раз, чи хочу я поділитися цим з друзями, чи хочу я це удосконалити. У новому світі бізнесу мають успіх не сильні лідери, а креативні.

 

Читати книгу «МЕНЕДЖМЕНТ ІДЕЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

 

«Книга «МАЛИЙ БІЗНЕС: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА.».

 

Поради підприємцям-початківцям (методичні рекомендації)»

 

Малий бізнес: етапи становлення, ризики та перспектива: методичні рекомендації для підприємців / За загальною редакцією О.М. Десятнюк і Р.Р. Кулика. Підготовлено працівниками аудиторської фірми «Консул» Т.Б. Монастирською та Р.О. Мельником. У методичних рекомендаціях систематизовано загальні основи, юридичні та економічні аспекти малого бізнесу. Сформовано поради фізичній особі для започаткування власної справи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності. Виокремлено ризики підприємницької діяльності та розкрито види відповідальності приватних підприємців. Методичні рекомендації будуть корисними особам, які бажають відкрити власний бізнес, студентам економічних спеціальностей, економістам-практикам, менеджерам, суб’єктам підприємництва, усім, хто прагне поглибити свої знання з основ підприємництва.

 

Читати книгу «МАЛИЙ БІЗНЕС: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА»

 

«Книга «ЖИЗНЬ В ЗАПАСЕ или Про лимон и лимонад»».

 

Эта книга – шаг к пониманию проблем социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас. Автор – доцент кафедры безопасности полётов (психология), кандидат педагогических наук Ольга Кушнир - на основании собственного опыта и цикла жизненных историй реальных людей, стремится проанализировать сложности перехода бывших военных к гражданской жизни и найти наиболее оптимальные пути их преодоления. Книга ориентирована на широкий круг читателей, а в первую очередь, адресована тем, кто сегодня ещё служит в Вооружённых Силах или других силовых ведомствах, но уже принял решение об увольнении или рассуждает о его перспективах, сотрудникам государственных и общественных организаций, связанных с оказанием помощи разным группам населения, а также всем, кому интересны особые аспекты человеческих судеб и опыт авторитетных благотворительных фондов по решению отдельных социальных проблем украинского общества при поддержке иностранных инвесторов.

 

Читать книгу «Книга «ЖИЗНЬ В ЗАПАСЕ или Про лимон и лимонад»»

 

«ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ».

 

На допомогу звільненим з військової служби та організаторам надання їм правової допомоги.

 

Чергове, оновлене видання містить витяги з окремих міжнародних правових актів правозахисного характеру, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Конституції України, законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень Міністра оборони України, які регламентують окремі суспільні відносини у сфері соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби. До збірника увійшли також останні надходження законодавства, прийняті в умовах ведення неоголошеної війни на Донбасі і які стосуються окремих питань надання соціально-побутових, психологічних, інформаційних, юридичних послуг, послуг з перепідготовки і працевлаштування учасникам бойових дій з числа демобілізованих і звільнених з військової служби та служби в структурах сектору безпеки і оборони.

 

Читати книгу «ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ»

 

Книга «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ВІД СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО У СПІЛЬНЕ МАЙБУТТЯ»

 

Мета пропонованого видання – розповісти про переплетення історії та культури українського і норвезького народів, про найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. Хронологічно матеріал охоплює IX – початок XXI ст. Подається він за окремими розділами, щоб докладно висвітлити процес формування української та норвезької націй, розглянути питання політичного, соціального та культурного розвитку двох народів. Науково-популярні нариси доповнено літературними текстами, які ґрунтуються на відомостях із літописів, хронік, саг. ХХ століття знаменувало собою нову добу в історії України і Норвегії – відродження у всіх сферах буття: політичній, економічній, духовно-культурній, державотворчій. Переломні періоди в історії завжди неоднозначно сприймаються й оцінюються нащадками. У книзі зроблено спробу донести до читача дух епох, вдаючись не лише до розповідей про доленосні віхи в поступі української та норвезької націй, а й через відтворення тих документів, археологічних матеріалів, які зберіг час, змогли віднайти дослідники.

 

Читати книгу «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ВІД СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО У СПІЛЬНЕ МАЙБУТТЯ»

 

Книга: «ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ СМЕНИТЬ ВОЕННЫЙ КИТЕЛЬ НА ГРАЖДАНСКИЙ ПИДЖАК…»

 

Автор этого пособия – кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности полетов (психология) О. Кушнир – разработала комплекс ре¬комендаций для лиц, уволенных в запас из рядов Вооруженных Сил или других силовых ведомств, которые обеспечивают помощь данной катего¬рии лиц в благополучном преодолении психологических сложностей пере¬ходного периода и успешную социально-психологическую адаптацию к новым реалиям.

 

Читать книгу «ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ СМЕНИТЬ ВОЕННЫЙ КИТЕЛЬ НА ГРАЖДАНСКИЙ ПИДЖАК…»

 

Social adaptation of the military personel. 10 years of the norwegian-ukrainian cooperation

 

In 2013 we celebrate 10th anniversary of cooperation between Norway and Ukraine in solving the problem of social adaptation of military officers and their family members discharged from the Armed Forces of Ukraine and other security agencies. It began as a small pilot project but grew up in a permanent partnership of universities and institutions of Norway and Ukraine in the field of education and research. In ten years the number of project participants amounted to more than 4 million people. The geography of the project covers the Autonomous Republic of the Crimea , Nikolayev, Zaporozhye regions and the city of Kiev.

 

Download the book "Social adaptation of the military personel. 10 years of the norwegian-ukrainian cooperation"

 

Internet Foundation for Social Adaptation

 

Internet Foundation for Social Adaptation (IFSA) was founded in 1998 as a result of development of the “Social Adaptation of Military Personnel” program governed by International Foundation “Vozrozhdeniye” (“Renaissance”) (G. Soros Fund in Ukraine). The “Social Adaptation of Military Personnel” program functioned since 1993, and has demonstrated its relevance and good results. With the establishment of the IFSA the premises for the spreading of the social adaptation program to other layers of population and other countries have been laid.

 

Download the book "Internet Foundation for Social Adaptation"

  Project ”Ukraine-Norway”
 
”Professional retraining of military personnel dismissed from the Ukrainian Armed Forces and other military and policing organizations, their family members and employment assistance”

 

Download the pamphlet (in Russian)

   
  ECONOMIC SAFETY OF BUSINESSES
 
Textbook. Editor general: Candidate of military sciences, professor Zubok M. I.

This textbook was created by a collective of authors, participating in the retraining courses for the former military personnel within the program “Securing the safety of businesses in Ukraine” in accordance with the project “Ukraine-Norway”. The textbook materials contain the necessary information on the basics of economic safety of businesses, its organization at the enterprises and in the banks, security system for material and financial resources, activities at the enterprises and banks aimed at securing their economic safety.

The textbook is aimed at the audience of retraining courses, graduate students studying business safety, as well as experts, working with the security of businesses. The textbook is published with the financial support from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and International Foundation for Social Adaptation and as a part of the project in social adaptation of military personnel of Ukrainian Armed Forces and their family members.

 

Download the book ”Economic safety of businesses” (in Ukrainian) "

 

   
  ASSISTANCE TO A DISMISSED SERVICEMAN

The manual ”Employment advices (assistance to a dismissed serviceman” is created by a group of specialists from the public organization “Sevastopol Officers’ League”. It contains the materials based on a many years of cooperation between the League and international organizations within various programs and projects in professional retraining of military personnel and assistance in their employment. The practical recommendations for the officers regarding the choice of employment type, preparations to the interview and resume creation are of special interest. The manual will be interesting both for the organizers and the participants in the professional retraining and employment assistance project for the servicemen and their family members.

 

Download the book ”Employment advices (assistance to at dismissed serviceman)” (in Russian)"

   
Actual problems of social adaptation of military personnel and their family members
 
A compendium ”Actual problems of social adaptation of military personnel and their family members” contains the information materials reflecting the content of an actual social problem of modern Ukrainian Armed Forces. Following issues are described in the book: retraining of servicemen to the civil specializations, employment assistance, and development of family business, psychological and medical rehabilitation. All these issues have been discussed on many international and national conferences and seminars. The topicality of these issues is obvious to all participants of international projects. The compendium also describes the international experience in the solution of this problem and gives an evaluation of its application in Ukraine. The major part of the materials reflects the experience of cooperation between Norway and Ukraine in retraining of the officers and their family members as well as assistance in their employment. An independent effectiveness evaluation of the project “Ukraine-Norway” done by a Danish consulting company is also of interest. A final report on the implementation of the retraining program for the officers as well as assistance in opening of own business in the Republic of Serbia is also presented in the book.


 

Download the book ”Actual problems of social adaptation of military personnel and their family members” (in Russian)

   
Adaptation of military servicemen and the conversion of military objects (by Vladimir Rubtsov)

This book presents the results of implementation of international programs and projects on the problem of social and professional adaptation. The book consists of five chapters. It reveals the main components of the social adaptation process: social-psychological and medical rehabilitation, retraining for the civil specializations, employment assistance, legal assistance to the officers and their family members, assistance in entrepreneurship development among the officers. Several international programs from Ukraine, Russia and Belarus are evaluated. A special attention is given to the experience of International Foundation for Social Adaptation in the realization of various programs in projects during ten years of its existence. A detailed description, content and results of implementation of the project “Ukraine-Norway” is given. Several examples of solution of this problem in the United Kingdom, Denmark, Germany and other NATO-countries are also presented in the book.

 

Download the book ”Adaptation of military servicemen and the conversion of military objects” (in Russian)

   
Experience of Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of social adaptation, business education and research (collection of materials)
 
This book  contains  the  results of  the  international projects of  the International Foundation  for Social Adaptation  (Ukraine) and  the Bodø University  College  (Kingdom  of  Norway)   The  cooperation  started  in 2002  The first project  for the retraining of the officers of the Ukrainian Navy in the city of Sevastopol was completed in 2003, when the first 45 officers of  the Ukrainian Navy were  trained at  the Sevastopol National Technical University  In the period from 2003 to 2009, 1635 officers and their family members became the participants of the projects  By the end of 2010 the number of participants will reach 2185 people.

 

Download the book "Experience of norwegian-ukrainian cooperation in the field of social adaptation, business education and research” (in English)