Международный Фонд Социальной Адаптации

Миссия фонда – развитие общественных организаций и местных сообществ как основы социальной адаптации населения Украины к условиям перехода к гражданскому обществу с рыночной системой отношений. Эффективная организация и реализация социально-значимых проектов в Украине.

   >>> читать далее

 
 
Издания

 

Книга «МАЛИЙ БІЗНЕС: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА». Поради підприємцям-початківцям (методичні рекомендації).

 

У методичних рекомендаціях систематизовано загальні основи, юри­дичні та економічні аспекти малого бізнесу. Сформовано поради фізичній особі для започаткування власної справи та порядок реєстрації суб’єкта під­приємницької діяльності. Виокремлено ризики підприємницької діяльності та розкрито види відповідальності приватних підприємців.

Методичні рекомендації будуть корисними особам, які бажають від­крити власний бізнес, студентам економічних спеціальностей, економістам-практикам, менеджерам, суб’єктам підприємництва, усім, хто прагне погли­бити свої знання з основ підприємництва.

Враховано зміни нормативно-правової бази, станом на 1 липня 2017 року.

 

Читати книгу «МАЛИЙ БІЗНЕС: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА». Поради підприємцям-початківцям (методичні рекомендації).»

 

Книга «ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ». На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас.

 

В навчальному посібнику розглянуті питання особливості проектної діяльності в підприємництві та проектного підходу до ведення бізнесу. Приділено увагу основним положенням, технологіям та послідовності розробки бізнес-плану інвестиційного проекту. В навчальному посібнику надано практичні рекомендації та алгоритм складання бізнес-плану із застосуванням Ргоjесt Ехреrt.

 

Читати книгу: «ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ». На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас.

 

Книга: "Украинцам о Норвегии. Самое важное и самое интересное"

 

Данная книга издается в рамках совместного проекта по социальной адаптации военнослужащих и членов их семей «Украина - Норвегия». Цель издания - ознакомить участников и партнеров проекта с ключевыми аспектами жизни, работы и культуры Норвегии.

 

Читать книгу: "Украинцам о Норвегии. Самое важное и самое интересное"

 

Буклет - Проект «Україна - Норвегія»

 

Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні

 

Читати буклет - Проект «Україна - Норвегія»

 

Книга «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ТРИВАЛЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

 

Ця книга дає повний огляд відносин між нашими двома країнами, з історичної, політичної, економічної і культурної точки зору. Я впевнений, що ця книга буде надихати Вас до більшого пізнання потенціалу обох країн для зміцнення співпраці між Норвегією та Україною в найближчі роки.

Київ, 8 грудня 2016 року

Уле Т.Горпестад

Посол Королівства Норвегія в Україні

 

Читати книгу «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ТРИВАЛЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО»

 

Книга «АНГЛОКОНСТРУКТОР. Навчально-наочний посібник з граматики англійської мови»

 

Створюючи цей посібник, авторка мала на меті допомогти всім, хто вивчає англійську мову, у творчий спосіб оволодіти граматикою. Поряд з матеріалом, який подається у вигляді кольорових схем і картинок, у книзі наведено ряд практичних вправ на розпізнавання граматичних явищ, які мають бути засвоєні рецептивно. Матеріал подано невеликими частинами, що полегшує його засвоєння. Послідовність вивчення тем можна змінювати, виходячи з власних потреб. Посібник стане у нагоді людям різних вікових груп, всім, хто розпочинає вивчення англійської мови.

 

Читати книгу «АНГЛОКОНСТРУКТОР. Навчально-наочний посібник з граматики англійської мови»

 

Книга «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ФАНДРЕЙЗИНГ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас».

 

В навчальному посібнику розглянуто поняття «соціальне підприємництво» та «фандрейзинг», особливості існування соціального підприємства та управління фінансовою діяльністю в ньому. Наведено приклади успішних практик соціального підприємництва. Зосереджено значну увагу на основних положеннях, технологіях та послідовності розробки соціального проекту та пошуку джерел його фінансування за допомогою фандрейзингу.

 

Читати книгу «СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ФАНДРЕЙЗИНГ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас»

 

Книга «МЕНЕДЖМЕНТ ІДЕЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ».

 

Сьогодні успіх бізнесу зумовлюють емоції. Впровадження бізнесових ідей – не наука, це вже мистецтво. Логіка мислення веде до висновків. Креативні ідеї ведуть до дії. Забудьте про все, що Ви вважаєте логічним і правильним, позбудьтеся скепсису і прислухайтесь до своїх відчуттів. Коли до Вас прийшла цікава ідея, розгляньте її у таких форматах: чи захочеться мені цим скористатись ще раз, чи хочу я поділитися цим з друзями, чи хочу я це удосконалити. У новому світі бізнесу мають успіх не сильні лідери, а креативні.

 

Читати книгу «МЕНЕДЖМЕНТ ІДЕЙ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

 

«Книга «ЖИЗНЬ В ЗАПАСЕ или Про лимон и лимонад»».

 

Эта книга – шаг к пониманию проблем социальной адаптации военнослужащих, уволенных в запас. Автор – доцент кафедры безопасности полётов (психология), кандидат педагогических наук Ольга Кушнир - на основании собственного опыта и цикла жизненных историй реальных людей, стремится проанализировать сложности перехода бывших военных к гражданской жизни и найти наиболее оптимальные пути их преодоления. Книга ориентирована на широкий круг читателей, а в первую очередь, адресована тем, кто сегодня ещё служит в Вооружённых Силах или других силовых ведомствах, но уже принял решение об увольнении или рассуждает о его перспективах, сотрудникам государственных и общественных организаций, связанных с оказанием помощи разным группам населения, а также всем, кому интересны особые аспекты человеческих судеб и опыт авторитетных благотворительных фондов по решению отдельных социальных проблем украинского общества при поддержке иностранных инвесторов.

 

Читать книгу «Книга «ЖИЗНЬ В ЗАПАСЕ или Про лимон и лимонад»»

 

«ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ».

 

На допомогу звільненим з військової служби та організаторам надання їм правової допомоги.

 

Чергове, оновлене видання містить витяги з окремих міжнародних правових актів правозахисного характеру, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Конституції України, законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень Міністра оборони України, які регламентують окремі суспільні відносини у сфері соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби. До збірника увійшли також останні надходження законодавства, прийняті в умовах ведення неоголошеної війни на Донбасі і які стосуються окремих питань надання соціально-побутових, психологічних, інформаційних, юридичних послуг, послуг з перепідготовки і працевлаштування учасникам бойових дій з числа демобілізованих і звільнених з військової служби та служби в структурах сектору безпеки і оборони.

 

Читати книгу «ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ»

 

Книга «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ВІД СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО У СПІЛЬНЕ МАЙБУТТЯ»

 

Мета пропонованого видання – розповісти про переплетення історії та культури українського і норвезького народів, про найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. Хронологічно матеріал охоплює IX – початок XXI ст. Подається він за окремими розділами, щоб докладно висвітлити процес формування української та норвезької націй, розглянути питання політичного, соціального та культурного розвитку двох народів. Науково-популярні нариси доповнено літературними текстами, які ґрунтуються на відомостях із літописів, хронік, саг. ХХ століття знаменувало собою нову добу в історії України і Норвегії – відродження у всіх сферах буття: політичній, економічній, духовно-культурній, державотворчій. Переломні періоди в історії завжди неоднозначно сприймаються й оцінюються нащадками. У книзі зроблено спробу донести до читача дух епох, вдаючись не лише до розповідей про доленосні віхи в поступі української та норвезької націй, а й через відтворення тих документів, археологічних матеріалів, які зберіг час, змогли віднайти дослідники.

 

Читати книгу «УКРАЇНА – НОРВЕГІЯ: ВІД СПІЛЬНОГО МИНУЛОГО У СПІЛЬНЕ МАЙБУТТЯ»

 

Книга: «ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ СМЕНИТЬ ВОЕННЫЙ КИТЕЛЬ НА ГРАЖДАНСКИЙ ПИДЖАК…»

 

Автор этого пособия – кандидат педагогических наук, доцент кафедры безопасности полетов (психология) О. Кушнир – разработала комплекс ре¬комендаций для лиц, уволенных в запас из рядов Вооруженных Сил или других силовых ведомств, которые обеспечивают помощь данной катего¬рии лиц в благополучном преодолении психологических сложностей пере¬ходного периода и успешную социально-психологическую адаптацию к новым реалиям.

 

Читать книгу «ЕСЛИ ПРЕДСТОИТ СМЕНИТЬ ВОЕННЫЙ КИТЕЛЬ НА ГРАЖДАНСКИЙ ПИДЖАК…»

 

«ПОРАДИ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас»

 

В посібнику зібрано досвід та поради науковців, фахівців з працевла¬штування та роботодавців з питань ефективного пошуку роботи.
Цей посібник призначений для військовослужбовців, що мають за плечима певний трудовий досвід, але після звільнення з військової служби опи¬нилися безробітними. Проблема пошуку роботи актуальна для цієї категорії населення, тому що вони вдруге в своєму житті стоять на порозі трудових звершень. Їм потрібно доводити свою професійну спроможність. Ну що ж, як потрібно – значить доведемо. Посібник навчить вас, як переконати роботодавця в тому, що ви – саме той фахівець, якого він шукав усе життя…

 

Читати «ПОРАДИ З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас»

 

Навчальний посібник : «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. На допомогу звільненим у запас військовослужбовцям»

 

У навчальному посібнику розглянуто поняття інновації та інноваційного продукту, особливості існування інноваційного підприємства та управління інноваційною діяльністю у ньому. Приділено велику увагу основним положенням, технологіям та послідовності розробки бізнес-плану інноваційного підприємства. В навчальному посібнику надано практичні рекомендації та алгоритм складання бізнес-плану із застосуванням Рrоjесt Ехреrt, а також наведено приклади успішного інноваційного бізнес-плану.

 

Читати навчальний посібник : «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. На допомогу звільненим у запас військовослужбовцям»

 

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

 

 

Збірник нормативно-правових актів з питань соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби / В.М.Соловйов, В.В.Стеблюк. - К. : [б. в.], 2015. – 226 с.

 

Читати книгу - Збірник нормативно-правових актів з питань соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби

 

Книга: "Українцям про Норвегію. Найважливіше і найцікавіше"

 

 

Дана книга видається в рамках спільного проекту з соціальної адаптації військово- службовців та членів їх сімей «Україна – Норвегія». Мета видання – ознайомити учасників та партнерів проекту з ключовими аспектами життя, праці та культури Норвегії.

Читати книгу - Українцям про Норвегію. Найважливіше і найцікавіше

 

«ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ» В.Д. Соломенчук, В.А. Мищенко, К.Н. Гура

 

В учебном пособии изложены принципы построения оптических транспортных сетей, выполненных на базе технологий спектрального разделения каналов и оптической транспортной иерархии, а также рассмотрены назначение, состав и особенности построения аппаратуры мультисервисных транспортных платформ ONS15454 производства компании Cisco Systems. Детально описаны основные платы и модули аппаратуры ONS15454, подсистемы защиты цифровых потоков и тактовой синхронизации. Рассмотрены конфигурации узлов оптической транспортной сети и конструктивное выполнение аппаратуры ONS15454.

Читать книгу «ОПТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ» В.Д. Соломенчук, В.А. Мищенко, К.Н. Гура

 

Гвоздева А., Филина О. КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОФИС ДОМА. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: «SMM-МЕНЕДЖЕР (FACEBOOK)»

 

Учебное пособие издано при содействии международного проекта социальной адаптации военнослужащих и членов их семей «Украина-Норвегия» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегия и Международного фонда социальной адаптации.

Читать книгу "КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОФИС ДОМА. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: «SMM-МЕНЕДЖЕР (FACEBOOK)»"

 

Социальная адаптация военнослужащих. 10 лет норвежско-украинского сотрудничества

В 2013 году исполняется десять лет сотрудничества Норвегии и Украины в решении проблемы социальной адаптации военнослужащих и членов их семей, увольняющихся из Вооруженных сил Украины и других силовых структур. Начавшись с небольшого пилотного проекта, он вырос в постоянно действующее сотрудничество университетов и организаций Норвегии и Украины в области образования и исследований. За десять лет участниками проекта стали более 4 тыс. человек. География проекта охватывает Крымский полуостров, Николаевскую, Запорожскую области и город Киев.

 

Читать книгу "Социальная адаптация военнослужащих. 10 лет норвежско-украинского сотрудничества"

 

Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців силових структур, звільнених у запас

Навчально-методичний посібник містить програму соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас, опис сучасних методів діагностики та корекції стресових станів, викликаних впливом психотравмуючих чинників несення служби, в тому числі діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу у колишніх військовослужбовців. Видання розраховано на дипломованих психологів, які займаються соціально-психологічною адаптацією військовослужбовців силових структур, звільнених у запас, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями соціально-психологічної адаптації та психологічної реабілітації.

 

Читать книгу "Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців силових структур, звільнених у запас"

 

Збірник нормативно-правових актів З питань соціальної адаптації осіб, Звільнених З військової служби

 

Книгу видано за сприянням міжнародного проекту із соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей «Україна - Норвегія» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія і Міжнародного фонду соціальної адаптації.

 

Читать книгу "Збірник нормативно-правових актів З питань соціальної адаптації осіб, Звільнених З військової служби"

 

Internet Foundation for Social Adaptation

 

Internet Foundation for Social Adaptation (IFSA) was founded in 1998 as a result of development of the “Social Adaptation of Military Personnel” program governed by International Foundation “Vozrozhdeniye” (“Renaissance”) (G. Soros Fund in Ukraine). The “Social Adaptation of Military Personnel” program functioned since 1993, and has demonstrated its relevance and good results. With the establishment of the IFSA the premises for the spreading of the social adaptation program to other layers of population and other countries have been laid.

 

Читать книгу "Internet Foundation for Social Adaptation"

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Навчальний посібник Під загальною редакцією кандидата воєнних наук, професора Зубка М.І.

Посібник підготовлено колективом авторів, які забезпечують проведення занять на курсах перепідготовки колишніх військовослужбовців на цивільні спеціальності по програмі «Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні» відповідно до проекту «Україна-Норвегія». Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію на підприємствах і в банках, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств і банків по забезпе- ченню їх економічної безпеки.

Посібник розраховано для слухачів курсів перепідготовки, студентів вузів, які вивчають питання безпеки бізнесу, а також фахівців, що професійно забезпечують безпеку підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Навчальний посібник виданий завдяки фінансової підтримці Міністерства іноземних справ Королівства Норвегія та Міжнародного фонду соціальної адаптації в межах проекту із соціальної адаптації військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей.

Читать книгу "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА "

 

 

Советы по трудоустройству

В ПОМОЩЬ УВОЛЕННОМУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ

Пособие «Советы по трудоустройству (в помощь уволенному военнослужащему)»подготовлено группой специалистов общественного движения «Лига офицеров Севастополя». В нем собран материал, основан- ный на многолетнем сотрудничестве Лиги с международными организаци- ями по выполнению программ и проектов по профессиональной переподго- товке военнослужащих и содействию в их трудоустройстве. Представляют интерес практические рекомендации офицерам в выборе способа трудоустройства, подготовке к собеседованию, написании резюме. Пособие представляет интерес как для организаторов, так и для участников проекта профессиональной переподготовки и содействия в трудоустройстве военнослужащих и членов их семей.

Читать книгу "Советы по трудоустройству ( В ПОМОЩЬ УВОЛЕННОМУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ) "

 

Актуальные проблемы социальной адаптации военнослужащих и членов их семей

Сборник «Актуальные проблемы социальной адаптации военнослужащих и членов  их семей» включает материалы, отражающие содержание актуальной социальной проблемы современных Вооруженных Сил Украины. Вопросы переподготовки военнослужащих на гражданские специальности, содействия в их трудоустройстве, развития семейного бизнеса, психологической и медицинской реабилитации, рассмотренные в сборнике, обсуждались на многих международных и национальных конференциях и семинарах. Их актуальность очевидна для всех участников международных проектов, офицеров и членов их семей. Также  приведен международный опыт решения этой проблемы и дана оценка его применения в Украине.
Основной материал отражает опыт сотрудничества Норвегии и Украины в переподготовке офицеров и членов их семей и содействии в трудоустройстве. Представляет интерес независимая оценка эффективности проекта «Украина - Норвегия», сделанная  датской  консалтинговой фирмой. Приведен заключительный отчет о выполнении программы переподготовки офицеров и содействии в открытии собственного бизнеса Республики Сербия.  
 

Читать книгу "Актуальные проблемы социальной адаптации военнослужащих и членов их семей"

 

Адаптация кадровых  военнослужащих и  конверсия военных объектов (Владимир Рубцов)

В  книге  приводятся  результаты  выполнения  международных  программ  и проектов  по  проблеме  социальной  и  профессиональной  адаптации  офицеров  и членов их семей. Книга состоит из пяти разделов.   В ней раскрываются основные составляющие  процесса  социальной  адаптации:  социально-психологическая  и медицинская  реабилитация,  переподготовка  на  гражданские  специальности, содействие  в  трудоустройстве,  оказание  юридической  помощи  офицерам  и членам их  семей,  содействие в развитии предпринимательства  среди офицеров. Дана характеристика международных программ, реализуемых в Украине, России, Беларуси. Особое внимание уделяется опыту Международного фонда социальной адаптации  в  реализации  различных  программ  и  проектов  за  десять  лет  своей деятельности.  Подробно  рассмотрено  содержание  и  результаты  выполнения проекта «Украина – Норвегия».   Приводятся примеры решения данной проблемы в  Великобритании,  Дании,  Германии  и  других  странах  НАТО.
 

Читать книгу "Адаптация кадровых  военнослужащих и  конверсия военных объектов"

 

Опыт норвежско-украинского сотрудничества в области социальной адаптации, бизнес-образования и научной деятельности (сборник материалов)

 

В  данном  сборнике  собраны  результаты  выполнения международных  проектов  Международного  фонда  социальной адаптации  (Украина)  и    Регионального  университета  города  Буде (Королевство  Норвегия)   Сотрудничество  началось  в  2002  году  Первый проект по переподготовке кадровых военнослужащих ВМС ВС Украины в городе Севастополе был выполнен в 2003 году, когда первые  45  офицеров  ВМС  ВС  Украины  прошли  переподготовку в  Севастопольском  национальном  техническом  университете   В период  2003-2009    года  участниками  этого  проекта  стали  1639 офицеров и членов их  семей.  К концу 2010  года число  участников составит 2185 человек 

Читать книгу "Опыт норвежско-украинского сотрудничества в области социальной адаптации, бизнес-образования и научной деятельности"

 

Арзуманов Р.М. Менеджмент предпринимательской деятельности: основы.

 

В предлагаемом учебном пособии раскрыты основы предпринимательской деятельности. Цель пособия – дать начинающему предпринимателю теоретическую информацию, позволяющую выработать практические навыки по созданию, ведению и развитию бизнеса. Раскрыты сущность предпринимательства и характеристики предпринимателя, этика и этикет предпринимателя, выбор направлений и вида предпринимательской деятельности, бизнес-планирование, организационно-правовые формы предпринимательства и виды налогообложения, правила регистрации бизнеса и получения разрешительных документов, методы работы с банками и проверяющими органами, перечни законов и законодательных актов по предпринимательству

Читать книгу " Менеджмент предпринимательской деятельности: основы."

 

Арзуманов Р.М. Менеджмент предпринимательской деятельности: управление развитием бизнеса.

 

Во второй части учебного пособия раскрыты вопросы подготовки производства и планирования в предпринимательской деятельности. Цель – дать предпринимателю теоретическую и практическую информацию, позволяющую управлять развитием бизнеса. Рассмотрены методы принятия управленческих решений, менеджмент и маркетинг, текущее и стратегическое управление бизнесом. Раскрыты главные проблемы общественного производства, сущность позиционирования товара, методология управления конкурентоспособностью товара, возможные виды бизнеса и вопросы максимизации прибыли предпринимателя. Учебное пособие может быть использовано предпринимателями, студентами и преподавателями высших учебных заведений.

Читать книгу " Менеджмент предпринимательской деятельности: управление развитием бизнеса."