Міжнародний Фонд Соціальної Адаптації

Місія фонду – розвиток громадських організацій та місцевих громад як основи соціальної адаптації населення України до умов переходу до громадянського суспільства з ринковою системою відносин. Ефективна організація та реалізація соціально-значущих проектів в Україні.

   >>> читати далі

 
 

 

Українські партнери

 

Партнерами проекту «Україна - Норвегія» з професійної перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців та членів їх сімей »є Університети і громадські організації ветеранів Збройних Сил України та інших силових структур.

 

Координацію всіх міжнародних проектів у галузі соціальної адаптації військовослужбовців в Україні здійснює Відділ соціальної та професійної адаптації колишніх військовослужбовців Міністерства соціальної політики України. Відповідно до Наказу Президента України від 6 квітня 2011 року №389 / 2011 затверджено Положення «Про Міністерство соціальної політики України». У переліку завдань Міністерства, в 9 позиціях з 12, записано: «Формування та реалізація державної політики у соціальній і професійній адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також тих, що підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань ».

 

Міністерство соціальної політики України відповідно до покладених на нього завдань (п. 48 Завдань) забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, а також тих, що підлягають звільненню у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань.

 

Додаткова інформація про роботу Міністерства соціальної політики України розміщена на офіційному сайті: www.mlsp.gov.ua

 

Університети - партнери проекту в Україні.

 

Згідно договору між Університетом NORD і МФСА про виконання проекту UKR - 14/0033 «Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців і членів їх сімей в Україні» від 20.04.2015 р. Географія проекту охоплює 14 міст України:


Київ, Одеса, Миколаїв, Вінниця, Тернопіль, Чортків, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Чернівці, Кіровоград, Чернігів, Мелітополь, Запоріжжя.


Кількість міст, де реалізується проект; університетів і громадських організацій, які здійснюють реалізацію проекту в регіонах, може змінюватися в кожному семестрі в залежності від ситуації, актуальності проблеми в певних регіонах, можливості партнерів провести якісну перепідготовку за актуальними для ринку праці спеціальностями і за погодженням МФСА і Університету NORD.

 

Університети-партнери проекту в Україні:

 • Університет економіки і права «Крок» www.krok.edu.ua
 • Вінницький національний технічний університет www.vntu.edu.ua
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу www.nung.edu.ua
 • Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету www.glau.kr.ua
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки www.eenu.edu.ua
 • Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського www.pdpu.edu.ua
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича www.chnu.cv.ua
 • Чорноморський національний університет імені Петра Могили www.chmnu.edu.ua
 • Національний університет «Львівська політехніка» www.lp.edu.ua
 • Тернопільський національний економічний університет www.tneu.edu.ua
 • Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва ТНЕУ http://www.tneu.edu.ua/institutions/chortkivskyi-inst-pidpr-and-bisn/pro-chipb/
 • Національний технічний університет «КПІ». Центр ресурсоефективного та чистого виробництва www.recpc.kpi.ua
 • Донецький національний університет (м. Вінниця) www.donnu.edu.ua
 • Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ www.midmu-kpu.com.ua
 • Класичний приватний університет
 • Чернігівський національний технологічний університет www.stu.cn.ua
 • Національна металургійна академія (м. Дніпро) www.nmetau.edu.ua
 • Запорізька державна інженерна академія www.zgia.zp.ua
 • Український католицький університет www.ucu.edu.ua

 

 

 

Партнерами проекту є громадські організації.

 

Громадські організації-партнери проекту в Україні:

 • Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців «Центр ресурсоефективного і чистого виробництва» (КГІООР «ЦРЕЧП»). Київ.
 • ГО «Об’єднання військовослужбовців «Лідер». Мелітополь
 • ГО «Західноукраїнська ініціативна група». Тернопіль
 • ГО «Одеський Чорноморський центр конверсії військових кадрів». Одеса
 • ГО «Волинь Європейська». Луцьк
 • ГО «Клуб Українсько-Норвезького партнерства». Кропивницький
 • БО «Конверсія військових кадрів». Миколаїв
 • ГО «Бюро розвитку, інновацій та технологій». Івано-Франківськ
 • ГО «Центр економічного розвитку та соціальної адаптації». Чернівці
 • ГО «Чернігів Європейський». Чернігів
 • БФ «Спадщина України». Дніпро.
 • ГО «Освітні та соціальні інновації». Тернопіль.

Взаємодіючи з іншими громадськими організаціями, командуванням військових частин на місцях, адміністраціями міст, організації-партнери виконують велику роботу з формування груп слухачів, сприяння в працевлаштуванні учасників проекту, соціально - психологічної адаптації офіцерів і членів їх сімей. Крім того, громадські організації продовжують роботу з учасниками проекту після завершення курсової перепідготовки.