МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Проект «Україна – Норвегія»

Проект «Україна – Норвегія»

«Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні»

 

Про проект.

Основу проекту складає професійна перепідготовка цільової групи на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці України, сприяння учасникам проекту у правовій та соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві. Виконавцями основної частини проекту є навчальні заклади України і норвезький університет NORD, які організовують і здійснюють професійну перепідготовку учасників проекту за обраними спеціальностями в обсязі 500 академічних годин. В результаті виконання завдань курсової перепідготовки випускники отримують три документи: свідоцтво про професійну перепідготовку державного зразка (від навчального закладу України), спільний сертифікат університету NORD та українського навчального закладу, спільний диплом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Норвегії.

У ході професійної перепідготовки учасники проекту отримують допомогу у правовій адаптації, психологічній реабілітації, працевлаштуванні та організації власного бізнесу. Це завдання вирішують громадські організації, фонди, державні установи, місцева адміністрація та підприємства малого бізнесу та координується Міжнародним фондом соціальної адаптації. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії за участю українських партнерів проекту. Обсяг додаткових послуг учасникам проекту, що надаються українськими партнерами, становить не менше 20% від загального обсягу фінансування з норвезького боку. Основним критерієм якості проекту є покращення умов життя його учасників. Оцінка результатів проекту здійснюється після закінчення курсової перепідготовки, через три місяці і через рік. Історія проекту розпочалася в 2003 році. Перші 45 військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України пройшли професійну перепідготовку на базі Севастопольського національного технічного університету та отримали послуги з соціальної адаптації. У період 2003 - 2014 років учасниками проекту стали більше шести тисяч осіб, серед них близько двох тисяч членів сімей військовослужбовців.

 

Довгострокова мета проекту:

Зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців та членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома країнами.

 

Завдання проекту:

• Професійна перепідготовка військовослужбовців та членів їхніх сімей на цивільні спеціальності, що мають попит на ринку праці України з метою підвищення їх професійної конкурентоспроможності;

• Психологічна реабілітація учасників проекту з метою підвищення їх мотивації до активної соціальної адаптації в громадянське суспільство з ринковою системою відносин;

• Правова адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей з метою підвищення соціальної захищеності в умовах життя в громадянському суспільстві;

• Сприяння у працевлаштуванні учасників проекту з метою поліпшення умов життя сімей військовослужбовців;

• Сприяння у створенні власного (сімейного) бізнесу в умовах високого рівня безробіття в Україні, реалізації організаторських здібностей військовослужбовців та формуванні класу законослухняних платників податків;

• Розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії, початок нових спільних проектів у галузі освіти та досліджень;

• Розвиток ділового співробітництва між підприємствами України та Норвегії за участю норвезько-української торгової палати.

 

Зміст проекту і порядок його виконання

Проект здійснюється на підставі Договору UKR-14/0033, укладеного між університетом Нурланду (Норвегія) і Міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд соціальної адаптації» (Україна). За умовами Договору весь період виконання проекту розділений на семестри (весняний та осінній) тривалістю до чотирьох місяців. Учасники проекту проходять професійну перепідготовку в обсязі 500 академічних годин, при цьому 10 навчальних годин виділяється на навчальну дисципліну «Ділове адміністрування», заняття з якої проводяться викладачами університету Нурланду. Участь норвезьких та українських викладачів у проекті - забезпечує високий рівень підготовки і видачу випускникам українських та норвезьких випускних документів. Усі додаткові заходи, такі як психологічна реабілітація, правова адаптація, сприяння у працевлаштуванні та створенні власного бізнесу, організовуються партнерами проекту протягом навчальних семестрів. Для вирішення цих завдань до проекту залучаються громадські організації, фахівці служби зайнятості, податкової адміністрації, підприємства та підприємці в районах виконання проекту. Професійна перепідготовка учасників проекту здійснюється на підставі Договорів, укладених між МФСА та українськими навчальними закладами посеместрово. Всі додаткові заходи проводяться на підставі Грантових договорів, укладених з громадськими та іншими неприбутковими організаціями та договорів на надання послуг, укладених з організаціями, підприємствами та підприємцями України. Географія виконання проекту визначається норвезьким і українським організаторами посеместрово в залежності від реальної затребуваності даного виду діяльності, готовності університетів і організацій України виконувати умови проекту на високому рівні у рамках обумовленого фінансування. У ході імплементації проекту проводиться його моніторинг, в тому числі із залученням українських та зарубіжних консалтингових компаній, що спеціалізуються на оцінці соціальних проектів. Для щорічної оцінки якості виконання завдань створюється Контрольна група, до складу якої входять представники різних організацій: МФСА, університету Нурланду, Міністерств закордонних справ Норвегії та України, інших підприємств та установ. Контрольна група щорічно підводить підсумки виконання проекту і затверджує план його подальшого розвитку. Один раз на три роки проводиться оцінка проекту незалежною міжнародною організацією. Комплектування навчальних груп здійснюють обрані неприбуткові організації та представники МФСА в регіонах на підставі Договорів, укладених з МФСА.

Вимоги до комплектування навчальних груп:

1. Кількість слухачів, прийнятих для професійної перепідготовки в кожній групі повинно бути не менше 26 осіб. Завершити навчання в групі повинні не менше 25 осіб.

2. Учасниками проекту можуть бути військовослужбовці та члени їх сімей. Кількість жінок і членів сімей військовослужбовців в кожному семестрі має бути не менше 30% від загальної чисельності учасників проекту.

3. Всі учасники професійної перепідготовки повинні мати вищу освіту (не нижче «бакалавра»).

4. Вік учасника проекту, як правило, не повинен перевищувати 50 років.

5. Усі кандидати на участь у проекті проходять індивідуальну співбесіду і вхідне тестування. За результатами тестування визначається кінцевий варіант навчального плану. За необхідності, для вирівнювання вихідного рівня слухачів і формування рівносильних навчальних груп, можуть бути організовані додаткові заняття та консультації для окремих слухачів.

 

Фінансування проекту і звітність виконавців

Проект фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. Безпосереднім партнером проекту з норвезького боку є університет Нурланду. Вихідним документом, що визначає порядок фінансування проекту, є Договір, укладений між університетом Нурланду і МБФ «Міжнародний фонд соціальної адаптації». МБФ МФСА укладає з українськими виконавцями відповідні договори на кожний навчальний семестр. По закінченню навчального семестру, протягом десяти днів, всі виконавці надають у МФСА фінансові звіти про цільове використання коштів за формою і змістом, визначеними в додатках до кожного договору. Кошти, виділені на проект, не можуть бути використані на фінансування політичних акцій, політичної пропаганди, підтримки виборчих кампаній та політичних партій, організацію впливу на результати виборів та інші заходи, які є політичними. У разі виявлення факту нецільового використання коштів, виконавець виключається зі складу його учасників без права повернення в проект. Всі партнери проекту на місцях повинні докладати зусиль для співфінансування проекту. Участь зацікавлених організацій може виявлятися у вигляді збільшення числа учасників (не менш ніж 20% від кількості слухачів, перепідготовка яких профінансована згідно з договором з МФСА) або розширення кола наданих їм послуг. Особливу увагу організатори проекту звертають на сприяння у працевлаштуванні та організацію власного бізнесу учасниками проекту.

 

Вибір напрямку та спеціальності професійної перепідготовки

Напрями професійної перепідготовки та спеціальності обираються на основі аналізу ринку праці в кожному регіоні, де виконується проект, вихідної професійної підготовки кандидатів на навчання, можливостей навчальних закладів організувати перепідготовку на високому рівні. Професійна перепідготовка розглядається в проекті як можливість систематичного професійного впливу на свідомість слухачів з метою формування їхнього світогляду для подальшої свідомої діяльності в громадянському суспільстві на основі отриманого необхідного мінімуму знань про закони і правила взаємовідносин людей.

Виходячи з більш, ніж десятирічного досвіду виконання проекту, найбільш затребуваними спеціальностями є наступні:

• «Інформаційні технології в бізнесі»;

• «Безпека підприємницької діяльності»;

• «Облік і аудит в сфері послуг»;

• «Менеджмент підприємницької діяльності»;

• «Менеджмент організацій»;

• «Економіка підприємницької діяльності»;

• «Охоронна діяльність»;

• «Основи права»;

• «Організація і управління туристичною діяльністю».

 

У більшості випадків слухачі курсів ви - являють інтерес до отримання знань для роботи на персональному комп’ютері і ділової іноземної мови. Важливо, щоб побажання слухачів співпадали з їх потенційними здібностями до опанування навчальних дисциплін, наявністю матеріальної бази в навчальному закладі і професіоналізмом викладацького складу. Навчальні заклади можуть запропонувати учасникам проекту після закінчення курсів продовжити навчання з метою здобути вищу цивільну освіту за обраним фахом. Слухачі курсів мають право приймати самостійне рішення щодо продовження навчання за свій рахунок. У процесі курсової перепідготовки, МФСА організовує додаткові заняття зі слухачами, що виявили бажання розпочати власну справу, а також додаткові тренінги з підприємництва та психологічної адаптації.

 

Відмінні риси проекту:

• Участь у Проекті членів сімей військовослужбовців (не менше 30% від кількості учасників).

• Гендерний фактор - не менше 30% учасників - жінки.

• Вимоги норвезької сторони з працевлаштування учасників за результатами проходження перепідготовки: 75% протягом 3 місяців і 100% протягом року повинні отримати вигідні про - позиції з працевлаштування або організувати власний бізнес.

• Орієнтація на організацію учасниками Проекту власного бізнесу (не менше 20% від кількості випускників).

• Комплексність Проекту: професійна перепідготовка, соціально-психологічна і правова адаптація, організаційна і психологічна підготовка до ефективного пошуку роботи / організації власного бізнесу, моніторинг результатів (вибірка) після трьохмісячного та річного періоду.

• Перепідготовка проводиться спільно з норвезькими та українськими викладачами. Випускники отримують документи українського та норвезького університетів.

• Міжнародним Фондом Соціальної Адаптації здійснюється видавнича діяльність.

 

З 2014 року в рамках Проекту запущена програма, націлена на вивчення учасниками Проекту можливостей віддаленої роботи. Програма має 2 напрямки:

1) Проводиться спеціальний курс з організації віддаленої роботи (як віддалений співробітник однієї компанії або як фрілансер, який має кількох клієнтів).

2) Проводиться робота з викладачами з метою можливості залучення до курсу з кожної зі спеціальностей варіантів віддаленої роботи.

Переваги:

1) Розширення географії працевлаштування без необхідності змінювати місце проживання.

2) Можливість диверсифікації доходів, що знижує ризик фінансових складнощів при зміні роботодавця.

3) Полегшена психологічна адаптація до нового соціального середовища (робота з новим колективом здійснюється в режимі онлайну).

 

Як стати учасником проекту?

Учасником проекту може стати військовослужбовець Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що має вислугу не менше 10 років і звільнений у запас протягом 7 років, що передують року участі у проекті. Також учасниками проекту можуть бути військовослужбовці, що підлягають звільненню у поточному році. Участь в проекті можуть брати дорослі члени сімей вищезазначених категорій військовослужбовців. Щоб увійти до складу учасників проекту необхідно звернутися до представника проекту в регіоні (дані є у розділі контакти).

 

Документи, необхідні для зарахування до складу учасників проекту:

1. Фотографія 3х4 - 1 шт.;

2. Копія паспорта громадянина України (1-а, 2-а, і сторінка з реєстрацією);

3. Для діючих військовослужбовців - довідка з частини про передбачуване звільнення;

4. Для звільнених військовослужбовців - копія одного з документів, що підтверджують його належність до категорії військовослужбовця (військовий квиток, посвідчення Ветерана ВС, витяг з наказу про звільнення, довідка з Військкомату);

5. Для члена сім’ї (чоловік, дружина, дорослі діти) - копія одного з документів, що підтверджують належність до сім’ї військовослужбовця;

6. Заява на ім’я організації або представника проекту “Україна - Норвегія” з проханням про зарахування кандидатом на участь в проекті “Україна – Норвегія”.

 

Організації, які виявили бажання посилити проект, можуть брати участь у заходах в місцях його виконання шляхом співпраці з його учасниками: навчальними закладами, громадськими організаціями, підприємствами і т.п.