МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Українські партнери

Партнерами проекту «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні» (Україна-Норвегія) є Університети і громадські організації ветеранів Збройних Сил України, учаників АТО/ООС та інших силових структур.

Координацію всіх міжнародних проектів у галузі соціальної адаптації військовослужбовців в Україні здійснює Відділ соціальної та професійної адаптації колишніх військовослужбовців Міністерства соціальної політики України.

У заходах з правової адаптації учасників проекту, сприянні у наборі груп приймають активну участь представники Міністерства оборони країни та представники військових підрозділів.

Сприяння у виконанні проекту здійснюють місцеві державні адміністрації, центри зайнятості, представники бізнесу, соціально активні громадські організації, представники міжнародних організацій.

Основними виконавцями проекту в кожному регіоні є університети та громадські організації, я якими МФСА укладає договір кожного семестру.

Університети - партнери проекту в Україні.

Назва партнера Офіційний сайт
Державний університет інфраструктури та технологій https://duit.edu.ua
Вінницький національний технічний університет www.vntu.edu.ua
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу www.nung.edu.ua
Західноукраїнський національний університет https://www.wunu.edu.ua/
Таврійський державний агротехноло-гічний університет імені Дмитра Моторного www.tsatu.edu.ua
Запорізький національний університет www.znu.edu.ua
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського www.pdpu.edu.ua
Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://chmnu.edu.ua
Національний університет «Львівська політехніка» www.lp.edu.ua
Національна металургійна академія www.nmetau.edu.ua
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича www.chnu.cv.ua
Національний університет «Чернігівська політехніка» www.stu.cn.ua
Ужгородський національний університет www.uzhnu.edu.ua
Льотна академія Національного авіаційного університету www.glau.kr.ua
Волинський національний універси-тет імені Лесі Українки https://vnu.edu.ua/uk
Подільський державний аграрно-технічний університет https://pdatu.edu.ua/
Державний університет «Житомир-ська політехніка» https://ztu.edu.ua/
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://snu.edu.ua/
Уманський національний університет садівництва https://www.udau.edu.ua/
Черкаський державний технологіч-ний університет https://chdtu.edu.ua/
Use your own screenshot.
Громадські організації-партнери проекту в Україні:
ГО «Бюро розвитку, інновацій та технологій» (Івано-Франківськ)
ГО «Освітні та соціальні інновації» (Тернопіль, Бережани, Підгацйці)
ГО «Об’єднання військовослужбовців «Лідер» (Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ)
ГО «Одеський Чорноморський центр конверсії військових кадрів» (Одеса)
ГО ГО «Майcтерня добра» (Миколаїв)
ГО «Нове суспільство України» (Львів, Дрогобич)
ГО «Центр громадської освіти» (Луцьк, Володимир-Волинський)
ГО «Центр економічного розвитку та соціальної адаптації» (Чернівці)
ГО «Чернігів Європейський» (Чернігів)
ГО «Центр соціальної адаптації та розвитку «Європейська ініціатива» (Вінниця)
ГО «Наше рідне Закарпаття» (Ужгород)
ГО "Європейський шлях 4.0" (Кропивницький)
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ АТО» (Київ)
ГО «Всеукраїнське об’єднання ветеранів війни та учасників антитерористичної операції «Національна ідея» (Дніпро)
ГО «Кам’янець-Подільське об’єднання товариства «ПРОСВІТА» ім. Тараса Шевченка» (Кам’янець-Подільський)
ГО «ЦЕНТР КОНВЕРСІЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ» (Житомир)
ГО «ФУНДАЦІЯ «ЖІНОЧА ІНІЦІАТИВА» (Сєвєродонецьк)
ГО «Спілка учасників АТО Жашківщини» (Умань)
ГО «МЕЖА.ЮА» (Черкаси)

Взаємодіючи з іншими громадськими організаціями, командуванням військових частин на місцях, адміністраціями міст, організації-партнери виконують велику роботу з формування груп слухачів, сприяння в працевлаштуванні учасників проекту, соціально - психологічної адаптації офіцерів і членів їх сімей. Крім того, громадські організації продовжують роботу з учасниками проекту після завершення курсової перепідготовки.