МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Видання

Навчальний посібник «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

У навчальному посібнику розглянуто поняття, цілі, види та завдання енергетичного аудиту як ключової ланки реалізації політики енергозбереження. Особливу увагу приділено методології та практичним аспектам енергетичного аудиту житлових будинків, а також проведенню інструментальних вимірювань і тепловізійного обстеження. Сформульовано конкретні рекомендації з енергозбереження в різних системах будинків. Наведено приклади звіту з проведення енергетичного аудиту й енергетичного сертифіката.

Детальніше
Підручник «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для слухачів курсів професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні (проєкт «Норвегія – Україна»)

Підприємництво – домінанта формування цивілізованих ринкових відносин у будь-якій державі. Важливість його функціонування обумовлена такими позитивними результатами, як стимулювання зростання економіки та науково-технічного прогресу, розвиток ринку товарів та послуг, створення нових робочих місць, формування конкурентного середовища, фінансова підтримка розвитку регіонів тощо. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що підприємництво як самостійна господарська діяльність, що здійснюється на власний ризик у різних сферах виробництва та надання послуг, є найпрогресивнішою системою ведення бізнесу незалежно від соціально-економічного устрою суспільства. Без розвинутої підприємницької діяльності та використання різноманітних форм організації праці неможливі науково-технічний прогрес та ефективна реалізація його досягнень.

Детальніше
Навчальний посібник «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ СТАРТАПІВ»

У навчальному посібнику представлено матеріали з розробки стартапів на основі навчальних надбань Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто процес пошуку ідей та їхньої перевірки на успішність, маркетинг у світі стартапів, соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу, джерела фінансування, бізнес-модель стартапу, створення команди та продажі продукту стартапу. Посібник підготовлено колективом авторів на основі власного досвіду та досвіду реалізації міжнародних проєктів, у тому числі Проєкту «Норвегія – Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему».

Детальніше
Навчальний посібник «СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ТА МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

У навчальному посібнику розглянуто історичну періодизацію становлення соціального аудиту та моніторингу й оцінки соціальних проєктів і програм у світі та Україні, технології і методи організації соціального аудиту в управлінні бізнесом та моніторингу й оцінки соціальних проєктів і програм в управлінні проєктами. Наведено зразки документів, які оформлюють під час проведення соціального аудиту на підприємстві та моніторингу й оцінки соціальних проєктів і програм громадських організацій. Видання стане корисним для представників бізнесу і громадських організацій, у тому числі ветеранських, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і студентів, які цікавляться механізмами соціального аудиту бізнесу та моніторингу й оцінки соціальних проєктів і програм.

Детальніше
МАЛИЙ БІЗНЕС: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВА

Поради підприємцям-початківцям (методичні рекомендації). У методичних рекомендаціях систематизовано загальні основи, юри¬дичні та економічні аспекти малого бізнесу. Сформовано поради фізичній особі для започаткування власної справи та порядок реєстрації суб’єкта під¬приємницької діяльності. Виокремлено ризики підприємницької діяльності та розкрито види відповідальності приватних підприємців.

Детальніше
Книга: "Українцям про Норвегію. Найважливіше і найцікавіше"

Дана книга видається в рамках спільного проекту з соціальної адаптації військово- службовців та членів їх сімей «Україна – Норвегія». Мета видання – ознайомити учасників та партнерів проекту з ключовими аспектами життя, праці та культури Норвегії.

Детальніше
Опыт норвежско-украинского сотрудничества в области социальной адаптации, бизнес-образования и научной деятельности (сборник материалов)

В данном сборнике собраны результаты выполнения международных проектов Международного фонда социальной адаптации (Украина) и Регионального университета города Буде (Королевство Норвегия) Сотрудничество началось в 2002 году Первый проект по переподготовке кадровых военнослужащих ВМС ВС Украины в городе Севастополе был выполнен в 2003 году, когда первые 45 офицеров ВМС ВС Украины прошли переподготовку в Севастопольском национальном техническом университете В период 2003-2009 года участниками этого проекта стали 1639 офицеров и членов их семей. К концу 2010 года число участников составит 2185 человек

Детальніше
Книга «Соціальне підприємництво і фандрейзинг»

В навчальному посібнику розглянуто поняття «соціальне підприємництво» та «фандрейзинг», особливості існування соціального підприємства та управління фінансовою діяльністю в ньому. Наведено приклади успішних практик соціального підприємництва. Зосереджено значну увагу на основних положеннях, технологіях та послідовності розробки соціального проекту та пошуку джерел його фінансування за допомогою фандрейзингу.

Детальніше
Книга «Самореалізація в професійній діяльності»

На допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас. В навчальному посібнику розглянуто проблеми професійної самореалізації військовослужбовців, звільнених у запас, питання планування власної кар’єри, ефективного пошуку роботи і самореалізації шляхом створення власного бізнесу. Значну увагу приділено працевлаштуванню тестувальників-початківців в ІТ-сфері і фрилансовій діяльності.

Детальніше