МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Видання

Навчальний посібник «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

У навчальному посібнику розглянуто питання підприємництва і лідерства в контексті реалізації стратегії сталого розвитку як основного виклику сьогодення. Він містить матеріали, що ілюструють окремі глобальні виклики сучасного світу, методи та способи їх вирішення, дають пояснення суті поняття «сталий розвиток», показують стан вирішення цієї проблеми в Україні. Окремі розділи посібника присвячені висвітленню практичних кроків і рекомендацій щодо підприємницької діяльності та лідерства в умовах сталого розвитку вітчизняної економіки.

Детальніше
Навчально-методичний посібник «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В САДІВНИЦТВІ, ОВОЧІВНИЦТВІ ТА ЗБЕРІГАННІ ПЛОДІВ»

Пропонований навчально-методичний посібник покликаний сприяти підготовці слухачів до ведення власного бізнесу у сфері плодоовочівництва та зберігання плодоовочевої продукції. Слухачі набудуть навиків проєктування плодових, ягідних насаджень, добору високопродуктивних сортів плодових і овочевих рослин, застосування прогресивних технологій вирощування плодоовочевої продукції, в тому числі органічних, управління процесами формування врожаю, реалізації заходів щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодоовочівництва, вирощування насіння та посадкового матеріалу плодових, ягідних та овочевих культур, прогнозування строків надходження овочевої продукції впродовж року, організації післязбиральної доробки, попереднього охолодження та зберігання плодоовочевої продукції.

Детальніше
Методичні рекомендації «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС У ПРОЦЕСІ ЇХ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ»

У методичних рекомендаціях висвітлено модель соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; розглянуто загальний підхід до соціального супроводу учасників програми професійної перепідготовки під час добору учасників та комплектування груп; розкрито особливості соціально-психологічного супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; визначено основні аспекти як соціального супроводу процесу працевлаштування учасників проєкту та створення ними бізнесу. Видання орієнтоване на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників громадських організацій, державних установ та бізнес-сектору, зацікавлених проблемами військовослужбовців та ветеранів.

Детальніше
Книга-тренінг «ФЕЙСБУК ТА ІНСТАГРАМ. Від створення сторінки до розвиненої спільноти за 30 днів»

Перед вами книга-тренінг із просування у фейсбуку та інстаграмі. Чим відрізняється якісний SMM від того, яким займаються 99% компаній? Якісний SMM – це завжди про гроші. Завдяки цій книзі ви навчитеся заробляти реальні гроші за допомогою соціальних мереж.

Детальніше
«РЕКЛАМА У ФЕЙСБУКУ ТА ІНСТАГРАМІ» Книга-інструкція з налаштування рекламних кампаній та керування ними

Із цієї книги ви дізнаєтеся стратегію управління високоефективними рекламними кам паніями у фейсбуку. Це докладна інструкція з ілюстраціями та планом дій, яка допоможе вам налаштовувати рекламні кампанії будь-якої складності й управляти ними. У книзі описано роботу тільки з рекламними кампаніями у фейсбуку та інстаграмі. Вона є доповненням до книги-тренінгу «Фейсбук та інстаграм. Від створення сторінки до розвине ної спільноти за 30 днів», яка висвітлює просування у фейсбуку та інстаграмі. Шукайте її на сайті МФСА в розділі «Видання»

Детальніше
Порадник із питань реалізації соціальних гарантій військовослужбовців

Порадник розроблено начальником відділу реалізації соціальних гарантій Департаменту соціального та гуманітарного забезпечення Міністерства оборони України Сергієм Кучеренком. Матеріали надано згідно з чинним законодавством України на квітень 2021 року.

Детальніше
Посібник «Чужий досвід на сторожі вашого успіху в бізнесі»

Головна мета цього посібника не навчати, а допомогти читачеві зрозуміти, наскільки він готовий до занурення в бізнес-середовище й чи варто йому взагалі виходити на цей шлях, пояснити, що в бізнесі помилятися не страшно, а іноді навіть необхідно, і водночас дати поради, яких помилок краще уникати та як мінімізувати їх вірогідність і наслідки. Посібник стане в нагоді всім, хто тільки збирається або вже відкриває власний бізнес в Україні.

Детальніше
Навчальний посібник «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

У навчальному посібнику розглянуто поняття, цілі, види та завдання енергетичного аудиту як ключової ланки реалізації політики енергозбереження. Особливу увагу приділено методології та практичним аспектам енергетичного аудиту житлових будинків, а також проведенню інструментальних вимірювань і тепловізійного обстеження. Сформульовано конкретні рекомендації з енергозбереження в різних системах будинків. Наведено приклади звіту з проведення енергетичного аудиту й енергетичного сертифіката.

Детальніше
Навчально-методичний посібник «Сприяння у працевлаштуванні та створенні бізнесу як шлях до реінтеграції військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС в умовах сучасного суспільства»

У навчально-методичному посібнику висвітлено напрями державної політики у сфері зайнятості населення та державні гарантії забезпечення зайнятості населення; проаналізовано державні соціальні проєкти щодо сприяння зайнятості громадян; визначено основні аспекти сприяння у працевлаштуванні, а також навчання та підтримки ініціатив зі створення бізнесу ветеранами в недержавному секторі; подано особистісну систему заходів із пошуку роботи; окреслено шляхи сприяння працевлаштуванню та підтримки ветеранського бізнесу на основі міжнародного досвіду. Видання орієнтоване на здобувачів вищої освіти, науково педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників громадських організацій, державних установ та бізнес-сектору, зацікавлених проблемами військовослужбовців і ветеранів.

Детальніше
Підручник «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для слухачів курсів професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні (проєкт «Норвегія – Україна»)

Підприємництво – домінанта формування цивілізованих ринкових відносин у будь-якій державі. Важливість його функціонування обумовлена такими позитивними результатами, як стимулювання зростання економіки та науково-технічного прогресу, розвиток ринку товарів та послуг, створення нових робочих місць, формування конкурентного середовища, фінансова підтримка розвитку регіонів тощо. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що підприємництво як самостійна господарська діяльність, що здійснюється на власний ризик у різних сферах виробництва та надання послуг, є найпрогресивнішою системою ведення бізнесу незалежно від соціально-економічного устрою суспільства. Без розвинутої підприємницької діяльності та використання різноманітних форм організації праці неможливі науково-технічний прогрес та ефективна реалізація його досягнень.

Детальніше