МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Методичні рекомендації «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС У ПРОЦЕСІ ЇХ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ»

У методичних рекомендаціях висвітлено модель соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; розглянуто загальний підхід до соціального супроводу учасників програми професійної перепідготовки під час добору учасників та комплектування груп; розкрито особливості соціально-психологічного супроводу військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх сімей; визначено основні аспекти як соціального супроводу процесу працевлаштування учасників проєкту та створення ними бізнесу. Видання орієнтоване на здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, представників громадських організацій, державних установ та бізнес-сектору, зацікавлених проблемами військовослужбовців та ветеранів.