МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Навчальний посібник «МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»

У навчальному посібнику розглянуто поняття, цілі, види та завдання енергетичного аудиту як ключової ланки реалізації політики енергозбереження. Особливу увагу приділено методології та практичним аспектам енергетичного аудиту житлових будинків, а також проведенню інструментальних вимірювань і тепловізійного обстеження. Сформульовано конкретні рекомендації з енергозбереження в різних системах будинків. Наведено приклади звіту з проведення енергетичного аудиту й енергетичного сертифіката.