МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Навчальний посібник «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

У навчальному посібнику розглянуто питання підприємництва і лідерства в контексті реалізації стратегії сталого розвитку як основного виклику сьогодення. Він містить матеріали, що ілюструють окремі глобальні виклики сучасного світу, методи та способи їх вирішення, дають пояснення суті поняття «сталий розвиток», показують стан вирішення цієї проблеми в Україні. Окремі розділи посібника присвячені висвітленню практичних кроків і рекомендацій щодо підприємницької діяльності та лідерства в умовах сталого розвитку вітчизняної економіки.