МІЖНАРОДНИЙ ФОНД СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ

Підручник «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для слухачів курсів професійної перепідготовки військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні (проєкт «Норвегія – Україна»)

Підприємництво – домінанта формування цивілізованих ринкових відносин у будь-якій державі. Важливість його функціонування обумовлена такими позитивними результатами, як стимулювання зростання економіки та науково-технічного прогресу, розвиток ринку товарів та послуг, створення нових робочих місць, формування конкурентного середовища, фінансова підтримка розвитку регіонів тощо. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що підприємництво як самостійна господарська діяльність, що здійснюється на власний ризик у різних сферах виробництва та надання послуг, є найпрогресивнішою системою ведення бізнесу незалежно від соціально-економічного устрою суспільства. Без розвинутої підприємницької діяльності та використання різноманітних форм організації праці неможливі науково-технічний прогрес та ефективна реалізація його досягнень.